Máy công nghiệp

Tổng hợp các loại máy công nghiệp, máy ép gạch không nung, máy trộn bê tông. Các loại máy hỗ trợ ngành xây dựng.