• Máy tuốt lạc

    Năng xuất tuốt : 2 – 3 tạ / giờ

    Động cơ điện : 3kw toàn phát

    Động cơ xăng: Đầu nổ cole

    Công dụng : Máy được sử dụng để tuốt củ lạc khỏi cây lạc tươi khi mới nhổ xong, máy dễ sử dụng ai cũng có thể làm được.

Main Menu

G

Bấm gọi ngay